www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

این مسجد از اهمیّت خاص برخوردار است :
1-مسجد ، در مکانی بنا شده که مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی از امام زمان (ع) ، از مکان هایی است که خداوند متعال از قبل مورد توجه قرار داده است .
2-مسجد به امر و دستور حضرت حجت (ع) بنا شده است. و همین جهت در شرافت و قداست آن کافی است .
3-ثواب خاصی که برای نماز در آن مسجد ذکر شده است. زیرا حضرت فرمود: «هر کس آن دو نماز را در این مکان بخواند به مانند آن است که در بیت العتیق نماز به جای آورده است» .
4-مسجد مقدّس جمکران محلّ اجتماع عشّاق و موالیان اهل بیت علیهم السلام خصوصاًٌ امام زمان (ع) است و لذا از جاذبه خاصّی برخوردار می باشد . چه بسا کسانی که هر هفته از راههای دور به عشق حضرت مهدی (ع) به این مکان آمده و از فیوضات حضرت بهره مند می شوند . طبق آماری که داده شده برخی از شبها تا حدود یک میلیون نیز در این مکان مقدّس از عشّّّاق امام زمان جمع شده اند.
5-این مکان از اماکن مقدس است که بسیاری از گرفتاران و بیماران صعب العلاج بلکه کسانی که محال بوده از راه طبیعی علاج شوند در این مکان مقدّس شفا یافته اند.
6-این مکان مقدّس از جمله مکان هایی است که بسیاری از عشّاق و موالیان حضرت به لقای ایشان شرفیاب شده اند. 7-این مکان از چنان قداست و احترامی برخوردار است که بزرگان علما در طول تاریخ آن با پای پیاده یا سواره برای توسل به حضرت و نماز گزاردن در آن ، از راه های دور و نزدیک ، مشرّف شده اند .

مسجد جمکران از چه اهمیّت ویژه ای برخوردار است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته