www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی ، که خدمت حضرت مشرّف شد ، ملاقات در شب سه شنبه بوده است . حضرت به او دستور می دهد که در میان گله جعفر کاشانی بزی است ، بر تو است که آن را خریده و در این موضع ببری و آن را در شب آینده «شب چهارشنبه» ذبح کنی و گوشت آن را در روز چهارشنبه توزیع نمایی ... .
ازتعبیرو دستور امام (ع) که فرمود: شب چهار شنبه بز را ذبح کنن استفادنه شده که این شب از ارزش خاصّی بر خوردار است ، و لذا مخلصین حضرت در این شب مبارک دور هم جمع می شوند و با استمداد از خداوند متعال و توسل به آن حضرت در صدد ذبح نفس امّاره خویش بر آمده و حاجات خود را از آن حضرت طلب می کنند .
آیا شب چهارشنبه به مسجد جمکران رفتن مدرکی دارد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته