www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد مسجد جمکران دلیل خاصّی نداریم که اگر کسی چهل شب چهارشنبه به مسجد جمکران برود به زیارت حضرت مهدی (ع) مشرّف می شود . ولی این مطلب را می توان از راه دیگری به اثبات رسانید ، و آن اینکه : مطابق برخی از روایات عدد چهل اثری تکوینی در بروز استعدادها و به فعلیّت رسیدن آنها دارد ، حال اگر کسی به نیّت تشرّف به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم به این مکان مقدّس شرفیاب شود و جدّاً از خدا ملاقات را بخواهد و از طرف دیگر خود را برای ملاقات با آن انسان کامل آماده کند و قابلیّت ملاقات را نیز با اعمال صالحه تحصیل نماید ، امید است که به ملاقات آن حضرت شرفیاب گردد ، همان گونه که افراد بسیاری به این نتیجه رسیده اند.
آیا اگر کسی چهل شب چهار شنبه به جمکران مشرّف شود به زیارت آقا نائل می گردد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته