www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

عجب است که اهل سنّت اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدی (ع) را به جهت طول عمر آن حضرت قبول نمی کنند ، در حالی که در صحیح ترین مصادر حدیثی خود روایاتی را آورده اند که در آن به قضایا و اشخاصی اشاره شده که عمرهای بسیار طولانی داشته و دارند . از آن جمله حدیث جسّاسه است که در « صحیح مسلم » به طور تفصیل ازآن یاد شده است . در آن حدیث به طور تفصیل اشاره به وجود شخصی به نام « دجّال » شده که با عمری بسیار طولا نی غایب از دیدگان مردم در جزیره ای از دریا زندگی می کند و در برهه ای از زمان به نهضتی باطل دست خواهد زد .

آیا در روایات اهل سنّت به طول عمر اشخا ص اشاره شده است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته