www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

آری ، با مراجعه به تاریخ پی می بریم که کسانی عمرهای بسیار طولانی داشته اند، از قبیل:
1-خضر نبی که هزاران سال عمر کرده و هنوز زنده است .
2-لقمان بن عاد که 3500 سال عمر داشته است .
3-لقمان حکیم با 4000 سال یا بنابر نقلی دیگر هزار سال .
4-نوح پیامبر با 2500 سال .
5-شیث فرزند آدم با 912 سال .
6-حضرت آدم (ع) با 930 سال.
7-ادریس نبی با 862 سال.
8-سلیمان نبی با 712 سال .
9-سام پسر نوح با 600 سال .
و دیگران .

آیا کسانی در امّت های پیشین عمر طولانی داشته اند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته