www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ممکن است که به ذهن کسی چنین خطور کند که نشر شرایط و علامات ظهور در جامعه با احادیث نهی از توقیت و معیّن کردن وقت ظهور منافات داشته باشد ، پس چرا از آنها سخن به میان می آید ؟
پاسخ : توقیت و تعیین وقت ظهور که در روایات از آن نهی شده شامل نقل علایم و شرایط ظهور نیست ؛ زیرا مقصود از توقیت آن است که به طور دقیق ، وقت خاصّی را برای ظهور معیّن کنیم ، که روایات از آن نهی کرده است .
وقت معیّن کردن برای ظهور غیر از آنکه مشتمل بر نهی است دارای اشکالات دیگری نیز می باشد :
1-ادعایی بدون دلیل است .
2-اگر تاریخ ظهور معلوم باشد دشمنان در صدد مقابله و جلوگیری از آن بر خواهند آمد .و ولذا در روایات می خوانیم که ظهور حضرت (ع) ، به طور ناگهانی خواهد بود .
3- با وقت معین نکردن ، روحیه امید و حیات در جامعه دمیده خواهد شد ، زیرا در هر لحظه احتمال داده می شود که ظهور حضرت فرا رسد.

آیا علائم ظهور با احادیث نفی توقیت منافات دارد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته