www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی می گویند از آنجا که علایم ظهور و شرایط آن از اسرار سیاسی اسلام به حساب می آید نشر آنها در بین مردم به جهت اطلاع دشمنان بر آنها به صلاح اسلام و مسلمین نخواهد بود .
پاسخ : اگر خبر غیبی از ناحیۀ معصوم همچون پیامبر یا امامان علیهم السلا م صورت گیرد، چون هرگز اشتباه و سهو و خطا ندارند ، معلوم می شود که ارادۀ حتمی الهی بر تحقّق آن صورت گرفته است ، در این صورت ، مقابله جبهۀ کفر هرگز تأثیری برای جلوگیری از تحقق آن نخواهد داشت .

آیا اعلان علایم و شرایط ظهور سبب اطلاع دشمنان از اسرار سیاسی است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته