www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی می گویند بحث از علائم ظهور بی فایده است ؛ زیرا غالب روایاتش از ناحیۀ سند ضعیف بوده ، و از جهت مضمون نیز معقول نیست ، خصوصاً آنکه اموری که اتقاق می افتد تشابه زیادی با یکدیگر دارد .
پاسخ:
1-بسیاری از اخبار علایم ظهور صحیح السند بلکه مستفیض یا متواتر است . مضافا ًاینکه تعداد بی شماری از آنها مضمونی واضح و روشن دارند به درجه ای که در حکم نصّ صریح در موضوع خود است .
2-وجود روایات ضعیف در تمام موضوعات دینی و خبرهای مختلف وجود دارد ، این مسأله باعث نمی شود که انسان محقّق دست از بحث و بررسی آن بردارد ، بلکه وظیفه دارد که با روشی صحیح به بررسی سندی آنها بپردازد .
3-گرچه در تطبیق علائم ظهور اشتباهاتی صورت گرفته ، ولی این امر باعث نمی شود که دست از بحث و تحقیق برداریم ، بلکه وظیفه داریم تا با به کار گرفتن روشی علمی و معتبر به طریقی صحیح و معتبر برای تطبیق صحیح علایم در خارج دست یابیم .

آیا روایات علایم ظهور اشکال سندی و متنی دارد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته