www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در روایات اهل بیت علیهم السلام سخن از خروج سفیانی به عنوان یکی از علایم حتمی ظهور حضرت مهدی (ع) به میان آمده است :
شیخ طوسی رحمه الله به سندش از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: « خروج سفیانی از علایم حتمی ظهور است » .
از مجموعۀ رویات شیعه و اهل سنّت به دست می آید که سفیا نی ، شخصی از معاندین است که به قصد مقابله با امام زمان (ع) بر می خیزد و در سرزمینی به نام بیدا به امر خداوند با لشکریانش به زمین فرو خواهند رفت .
مسلم به سند خود از رسول خدا (ص) نقل ک رده که فرمود: « شخصی به خانۀ خدا پناه می برد ، آن گاه لشکری به سوی او فرستاده می شود ، هنگامی که به « بیدا » رسیدند به زمین فرو خواهند رفت » .
نعمانی نیز به سند خود از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود : « برای قائم پنج علامت است ، از آن جمله خسف بیدا را بر می شمارد » .
نعمائی در جائی دیگر ، از جمله علایم ظهور را خروج سفیانی و خسف بیدا می داند .

سفیانی کیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته