www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

« مسیحیّت صهیونیستی » جریا نی است سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظامی که امروزه با تمام قدرت و با تکیه بر پیشگویی های آخر الزمان بر اریکۀ قدرت ( در آمریکا و برخی کشورهای غربی) تکیه زده اند .
این گروه با ادبیاتی کینه توزانه و خصومتی آشکار با فرهنگ شیعی و مهدوی و یا اعلام قریب الوقوع بودن ظهور حضرت مسیح (ع) در اورشلیم سعی در بسیج تمامی قوا علیه کشورهای اسلامی دارد تا به زعم خود همۀ زمینه های لازم برای ظهور مقدس را فراهم سازد ، و موانع بین راه را پیشاپیش از میان بردارد .
« مسیحیت صهیونیستی » با مراجعه به منابع توراتی و ایمان به پیشگویی های کتب محرّف یهودیان ، ظهور حضرت عیسی (ع) را مشروط به وقوع جنگی بزرگ ، عالم گیر و هسته ای می شناسد و مرکز این جنگ خانمان سوز را هم « منطقۀ آرماگدون » واقع در فلسطین اشغالی اعلام می کنند. و حسب همین پیشگویی ها وقوع جنگ آرماگدون را هم مشروط به تشکیل اسرائیل بزرگ و تسلط یهودیان بر کلّ سرزمین فلسطین و حتّی فراتر از آن یعنی سوریه و عراق معرفی می کند .
پر واضح است که آنان تمامی حلقه های این زنجیر را به هم متصل کرده اند . و آخرین حلقه را هم رفع موانع فراروی اسرائیل یعنی انهدام سرزمین های اسلامی و سرکوب هر گونه حرکت عدالت خواهانۀ مسلمین و شیعیان و به ویژه ایران اسلامی می دانند . چنان که حسب همین فرضیه وارد عراق شده و اندیشۀ سلطه بر سوریه ، عربستان و ایران را در سر می پرورانند ، و با تقویت تمام عیار اسرائیل مقدمات به اصطلاح جنگ مقدّس را فراهم آورده اند .

مقصود از مسیحیّت صهیونیستی چیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته