www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در رویات علایم ظهور آمده که یکی از نشانه 9های طهور ، کسوف در اواسط ماه و خسوف در اوّل ماه بر خلاف عادت است .
دار قطنی به سندش از امام محمّد باقر (ع) نقل کرده که فرمود: « همانا برای مهدی ما دونشانه است که از زمان خلقت آسمان ها و زمین این گونه نبوده است ، یکی خوف ماه در اوّل شب رمضان و دیگری کسوف خورشید در نیمۀ ماه رمضان » .
در کیفیّت حدوث این دو واقعۀ غیر عادی چند احتمال است :
1-حدوث این دو به توسط جرمی باشد که در فضا به طور ناگهانی پیدا می شود ، اجرامی که امروزه از آنها به اجرام سرگردان در هوا یاد می شود ، که گاه بین ماه و خورشید فاصله می شود و با آنها خسوف و کسوف ایجاد می گردد .
2-تحقّق خسوف و کسوف به توسط جرمی باشد که از زمین جدا می شود: زیرا ممکناست که بشر با پیشرفت علمی و تکنیکی که دارد بتواند تکه هایی عظیم از کرۀ زمین را جدا ساخته و آن را در هوا معلّق گرداند و در نتیجه باعث خسوف و کسوف گردد .
3-تحقق این دو به نحو اعجاز و خرق قانون طبیعت باشد .

مقصود از خسوف و کسوف که از علایم ظهور است چیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته