www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

روایات بسیاری عمدتاً در مصادر حدیثی اهل سنّت دربارۀ خروج دجال در آخر الزمان و قبل از برپایی حکومت امام مهدی (ع) وارد شده است .
بخاری به سندش از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود: « دجال خروج خواهد کرد تا اینکه در ناحیه ای از مدینه فرود می آید ، و سه بار اعلان آماده باش جنگ می دهد ، آن گاه به سوی او هر کافر و منافقی حرکت می کند » .
در مصادر اهل سنّت برای دجال صفاتی ذکر شده است از قبیل :
ا-ادعای ربوبیت می کند .
2-عمر طولانی دارد .
3-همراه او آب و آتش است .
4-کور را بینا کرده و برص را شفا می دهد .
5-مرده را زنده می کند .
6-کسی را می کشد ، آن گاه او را زنده می کند .
7-با او بهشت و آتش است .
8-با او نهری از آب سفید و نهری از آتش است .
9-خواستۀ او بر آورده می شود .
در بارۀ دجّال با این اوصاف احتمالاتی وجود دارد :
الف.دجّال شخصی حقیقی است که کارهای خارق العاده ای را در قالب سحر و جادو انجام می دهد .
ب.مقصود به دجال همان ابلیس (شیطان) است .
ج. احتمال می رود که دجال همان سفیانی است که در روایات شیعه به خروج او در آخر الزمان تأکید فراوان شده است . د-مقصود از دجال همان اسرائیل است .
در ابتدا این احتمال به نظر می رسد که احادیث دجال از جمله اسرائیلیاتی باشد که در احادیث اهل سنّت وارد شده است ، زیرا :
اولاً : اثری از این احادیث در روایات اهل بیت علیهم السلام به چشم نمی خورد.
ثانیاً :غالب احادیث دجال از کعب الأحبار یهودی الاصل رسیده است .کسی که تمام افعال و اقوالش مشکوک به نظر می رسد .
ثالثاً : این اعتقاد که مسیح منتظر خروج می کند و دجال را به قتل می رساند در عقاید یهود مشاهده می شود .
در هر حال بر فرض صحّت این روایات احتمال تأویل این روایات و رمزی بودن و جنبۀ سمبلیک داشتن آنها زیاد است .
سیّد محمّد صدر رحمه الله می فرماید: « دجال رمزی است از اوج تمدّن و تکنیک غرب که با اسلام و مبانی آن ستیز دارد . تمدّنی که در صدد به سلطه کشیدن هر انسانی است ... ما به طور وضوح مشاهده می کنیم که چگونه تمدن و تکنیک غرب مادی گرا در این عصر بر تمام جوامع ، حتّی مسلمانان تسلّط پیدا کرده است ... » .
از بیانات استاد محمّد طیّ و نویسنده مصری شیخ محمّد فهیم ابوعبیه در تعلیقۀ خود بر کتاب « نهایة البدایة و النهایة » نیز همین احتمال به دست می آید .

مقصود از خروج دجال که از علایم ظهور به حساب آمده چیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته