www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از روایات استفاده می شود که اصحاب امام زمان (ع) بعد از ظهور از ده هزار نفر کمتر نیست .
محمّد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمود: « ... هر گاه برای او حضرت مهدی (ع) – ده هزار مرد جمع شد ، پس در روی زمین معبودی به جز خدا باقی نمی ماند ... » .
در اینکه مقصود از این روایات و روایاتی که اصحاب حضرت را 313 نفر معین کرده چیست چند احتمال است :
1- دو دسته کردن اصحاب حضرت به جهت اختلاف در درجات اخلاص آنها است ، به این نحو که 313 نفر از آنها در کمال درجۀ اخلاص اند ، و بقیه تا ده هزار نفر یا ده هزار نفر دیگر در مرتبه ای پایین ترند .
2- اختلاف دو دسته در سرعت ملحق شدن آنها و رسیدن آنان به حضرت مهدی (ع) است، به این نحو که 313 نفر از دیگران زودتر به حضرت ملحق می شوند .
3-اختلاف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است .
4-اختلاف در دفاع نمودن از حضرت باشد به این معنا که 313 نفر اولین دسته ای است که حضرت را یاری خواهند نمود .
5-اختلاف به لحاظ وظایف و کارهایی است که به جهت اختلاف درجات اصحاب به آنها محوّل خواهد شد . مثلاً 313 نفر از فرماندهان و رئیسانند ، بر خلاف بقیۀ افراد .

آیا امام زمان (ع) غیر از 313 نفر اصحاب دیگری نیز دارند؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته