www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد سؤال فوق چند احتمال وجود دارد :
1-اینکه این جماعت به طور اعجاز و با سرعت وارد مکه می شوند . این احتمال مطا بق ظاهر برخی روایات و صریح برخی روایات دیگر است . در برخی روایات آمده که آنها در یک ساعت در جایی اجتماع می کنند : « یجتمعون والله فی ساعة واحده » ، ولی در برخی روایات تصریح به اعجازی بودن آن شده است .
در روایت ابن صباغ آمده است : « فیصیر ألیه أنصاره من أطراف الأرض تطوی لهم طیّاً حتّی یبایعوه » ؛ « پس انصار او از اطراف زمین به خدمت او می رسند در حالی که زمین برای آنها می چرخد ، تا اینکه با او بیعت کنند . »
و در خبر طبرسی آمده است : « فتصیر شیعته من أطراف الأرض تطوی لهم طیّاً حتّی یبایعونه » ؛ « پس شیعیان از اطراف زمین خدمت او می رسند در حالی که زمین برای آنها می چرخد ، تا آنکه با او بیعت کنند . »
2-احتمال دیگر اینکه مردم چند دسته شوند :
الف. برخی از راه طبیعی خدمت امام (ع) مشرّف می شوند .
ب .برخی نیز شب هنگام که در رختخواب خود آرمیده اند ناگهان خود را در مکه می یابند.
ج. برخی نیز برابر سوار در روز به خدمت حضرت مشرف می شوند .
3-احتمال سوّم آن است که همگی با سفر عادی به خدمت حضرت مشرف می شوند ؛ زیرا همان گونه که در روایات اشاره شده به اسم مهدی (ع) در ماه رمضان ندا داده می شود ، و ظهور حضرت نیز در دهم محرم است . درفاصلۀ این مدّت مخلصین ، خود را به حضرت می رسانند .
از میان این احتمالات ، احتمال سوّم ترجیح دارد ؛ زیرا گرچه مطابق زمان صدور این روایایات حرک سریع به سوی مقصدی دور تنها با اعجاز متصور بوده ، ولی در این عصر بلکه عصر ظهور ، حرکت ها به حدی سریع شده که اجتماع افرادی را از اطراف عالم در یک ساعت ممکن ساخته است . و لذا ممکن است که مقصود از سیر در سحاب و ابرها سفر با هواپیما ، و پیچیده شدن زمین ، سفر با ماشین و قطار سریع السیر باشد .

اصحاب حضرت مهدی (ع) چگونه وارد مکه می شوند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته