www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مرحوم مجلسی به سند خود از امام صادق (ع) نقل کره که فرمود : « أتّقِ الله العرب فإنّ لهم خیر سوء ، أما أنّه لم یخرج مع القائم منهم واحد » ؛ « از عرب بپرهیز ؛ زیرا برای آنها خبر ناگواری است . آگاه باش که هیچ کس از عرب با قائم خروج نخواهد کرد . »
پاسخ :
1- مجلسی این روایت را از کتاب « الغیبة » شیخ طوسی نقل کرده است . ولی سند آن به جهت وجود موسی الآبار و اسباط بن سالم که مجهول الحالند و هیچ توثیقی ندارند ، ضعیف است .
2-با اغماض از سند این روایت ، معارض با احادیث دیگری است که دلالت دارد بر اینکه برخی از انصار و اصحاب امام زمان (ع) از عرب است .
از جمله آن روایات اینکه شیخ طوسی به سندش از جابر جعفی از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود : « یبایع القآئم بین الرکن و المقام ثلاثمائة و نیّف عدّة أهل بدر ، فیهم النجبآء من أهل مصر و الأبدال من أهل الشام و الأخیار من أهل العراق ، فیقیم ما شآء الله أن یقیم » ؛ «بین رکن و مقام سیصد و اندی به عدد اهل بدر با قائم بیعت خواهند کرد ، در میان آنها نجیبانی از اهل مصر ، و ابدالی از اهل شام ، و اخیاری از اهل عراق وجود دارد ، آن گاه دین را تا مقداری که خداوند بخواهد برپا خواهد داشت . »

آیا در میان اصحاب امام زمان (ع) عرب وجود ندارد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته