www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

کسانی که با حضرت بیعت خواهند کرد به ترتیب عبارت اند از :
1-جبرئیل امین (ع).
2-اصحاب خاص حضرت .
3-اصحاب عام حضرت .
4-کسانی که در مکه حاضر بوده و به او و دعوتش اعتماد و اطمینان پیدا می کنند .

چه کسانی با حضرت مهدی (ع) بیعت خواهند کرد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته