www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از برنامه ها و روش های امام مهدی (ع) پیمان گیری از یاران خویش است . پیمان و بیعت در جامعۀ اسلامی از آغاز تشکیل حاکمیت اسلام رسم شد ، وپایه گذاری نخستین مرکزیت و حکومت اسلامی به دست مبارک پیامبر اسلام (ص) با آیین بیعت و پیمان گرفتن از یکایک مردم همراه بود .
امام مهدی (ع) نیز چون نیاکان خویش از یارانش بیعت می گیرد و باآنان پیمان می بندد . پیمان امام بر سر اصولی است که راه و رسم و شیوه و روش امام را در حکومت تبیین می کند .
امام علی (ع) می فرماید : « همانا قائم با یارانش پیمان می بندد و از آنان بیعت می گیرد که: مسلمانی را دشنام ندهند ... حریمی را هتک نکنند ، به خانه ای هجوم نبرند ، کسی را به ناحق نزنند ، طلا و نقره گنج نکنند ، همچنین گندم و جو اندوخته نسازند ، مال یتیمان را نخورند ... لباس خزّ و حریر نپوشند . کمر بند زرّین نبندند ... در امور معاش به اندک بسنده کنند ... لباس درشت بپوشند و صورت بر خاک گذارند ... و در راه خدا به جهادی شایسته دست یازند .
خود (امام) نیز متعهد می شود که از همان راهی که آنان می روند برود ، و چون آنان لباس بپوشند ، و بر مرکوبی مانند مرکوب آنان سوار شود و چنان باشد که آنان هستند . به اندک بسنده کند، و زمین را با یاری خدای دادگری پر کند پس از آنکه از ستم پر شده باشد ... و صاحب و دربانی نگمارد » .

امام زمان (ع) با اصحاب خود بر سر چه اصولی پیمان می بندد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته