www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

حاکم نیشابوری به سندش از محمّد بن حنیفه نقل می کند که گفت : ما نزد علی (ع) بودیم که شخصی از او دربارۀ حضرت مهدی (ع) سؤال کرد؟ حضرت فرمود : « ... یخرج فی آخر الزمان ، إذا قال الرجل : الله الله قتل ، فیجمع الله تعالی له قوماً قزع کقزع السحاب ، یؤلف الله بین قلوبهم لا یستوحشون ، إلی أحد و لا یفرحون بأحد یدخل فیهم ... » ؛ « او در آخر الزمان خروج خواهد کرد ، هنگامی که شخصی اعلان کند : خدا را خدا را کشته شود . در آن هنگام خداوند برای او گروهی را جمع می کند که همانند ابرهای پراکنده متفرّق اند ، قلب های آنها را هماهنگ می نماید . از کسی احساس وحشت نکرده و به کسی که داخل در جماعت آنها شود شاد نمی گردد ... » .

اصحاب امام زمان (ع) در شجاعت چگونه اند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته