www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق برخی از روایات ، اصحاب حضرت (ع) از صفات و ویژگی هایی برخوردارند از قبیل:
1-اخلاص
در روایتی امام جواد (ع) به عبد العظیم حسنی (ع) فرمود : « ... و هنگامی که برای او این تعداد « 313 نفر » از اهل اخلاص جمع شد خداونهد امر او را ظاهر خواهد کرد ... » .
2-یقین و استقامت
از امام صادق (ع) در حدیثی نقل شده که فرمود : « ... گویا قلب های آنها به مانند بکّه های آهن است ، شکی در قلوب آنها راجع به خدا وجود ندارد . محکم تر از سنگ است ... » .
3-خداشناس واقعی
از امام علی (ع) در ضمن حدیثی نقل است که فرمود : « ... ولکن در طالقان مردمانی مؤمن خواهند آمد که به خداوند معرفت واقعی دارند و آنان انصار مهدی در آخر الزمان می باشند».
4- شیران روز و زاهدان شب
از امام صادق (ع) در حدیثی راجع به اصحاب قائم نقل است که فرمود : « گویا من نظر می کنم به قائم و اصحاب او در نجف کوفه ... سجده ها به پیشانی های آنها اثر گذارده است ، شیروان در روز و راهبان در شب اند ... » .
5-برخورداری از تأیید الهی
طبرسی در روایتی از امام علی (ع) نقل کرده که فرمود: « تا اینکه خداوند مردی را در آخر الزمان بر می انگیزد ... او را به ملائکه اش تأیید کرده وانصارش را حفظ خواهد نمود » .

اصحاب حضرت مهدی (ع) چه ویژگیهایی دارند ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته