www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اولاً: از طرفی یاران حضرت باید از افراد مسلمان باشند و ازطرف دیگر عمدۀ ممالک و زیست گاه امت اسلامی در شرق است لذا بیشتر یاران حضرت از شرق هستند .
ثانیاً : حضرت مهدی (ع) از همه نوع پیشرفتی برای رفاه و تکامل انسان ها استفاده خواهد کرد ولی نه به دید استقلالی ، بلکه از دنیا برای رسیدن به تعالی روحی بهره خواهد گرفت .
ثالثاً : مقصود از عقب افتادگی شرق نسبت به غرب چیست؟ اگر در تکنیک و مسائل دنیوی است که هدف اصلی حضرت تنها تکامل مادّی نیست . و اگر مقصود عقب افتادگی شرق در ناحیۀ عقل و فکر وشعور و پیشرفت فرهنگی است که این مطلب را ما قبول نداریم . چه کسی گفته که غرب به لحاظ اخلاقی و فرهنگی بر شرق پیشی گرفته است؟

بیشتر یاران حضرت از شرق هستند ، چگونه با عقب ماندگی شرق می توان بر غرب پیروز شد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته