www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در پاسخ این سؤال می گوییم :
اولاً : در روایات مختلف برای یاران و اصحاب خاص حضرت مهدی (ع) صفات و خصوصیات ویژه ای ذکر شده که باید در 313 نفر موجود باشد ، و ما به برخی از آن صفات قبلاً اشاره کردیم.
ثانیًا : همان گونه که در جای خود اشاره کرده ایم ، از مجموعۀ احادیث استفاده می شود که حضرت دو دسته یار و یباور بعد از ظهور دارند : یکی یاوران خاص که 313 نفرند ودستۀ دیگر یاوران عام که8 ده هزار نفرند وباید این تعداد جمعیت نیز آماده شود .
ثاثاً : فراهم شدن 313 نفر از یاران خاص حضرت علت تامّۀ برای ظهور حضرت نیست ، بلکه یکی از شرایط تحقق ظهور است ، حضرت با کمک این تعداد افراد حکومت عدل گستر جهانی را پیاده خواهد کرد ، امّا اینکه آیا فراهم شدن این تعداد نفر علت تامّۀ ظهور است ؟ خیر ، بلکه علل و عوامل و شرایط دیگری از جمله فراهم شدن زمینۀ لازم و مساعد برای حکومت حضرت نیز لازم است .

آیا در میان این همه مسلمان و شیعه 313 نفر یار برای حضرت وجود ندارد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته