www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از جمله برنامه های حضرت مهدی (ع) اجرای اصل مساوات است . این اصل در آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم و امامان معصوم (ع) ، فراوان مورد تأکید قرار گرفته و ابعاد و جوانب آن شکافته شده و تبیین گشته است .
دربارۀ دوران ظهور و تحقّق اصل مساوات و گسترش برادری و برابری در سراسر اجتماعات ، احادیثی رسیده است که از بیان و محتوای آنها می توان کشف کرد که در دوران امام زمان (ع) ، مساوات اجتماعی در سطحی بسیار عالی عینیت می یابد که شاید چگونگی آن و فراگیری و عمق نفوذ آن در این روزگاران برای ما – با ذهنیّت های موجود –پذیرفتنی نباشد .
پیامبراکرم (ص) فرمود : « اُبَشّرَکُم بالمهدی یبعث فی أمّتی ... یرضی عنه ساکن السمآء و ساکن الأرض یقسم المال صحاحاً . فقال له رجل : و ما صحاحاً ؟ قال : التسویة بین الناس » ؛
« به مهدی بشارتتان می دهم . او از میان امت من برانگیخته می شود ... ساکنان آسمان و زمین از او خشنود خواهند بود . او مال را درست تقسیم می کند . مردی پرسید : درست چیست ؟ فرمود : میان همه به طور مساوی . »

حضرت مهدی (ع) در تقسیم اموال چگونه رفتار خواهد کرد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته