www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد سؤال فوق چند احتمال وجود دارد :
1-اینکه کثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به برکت وجود امام زمان (ع) در میان مردم باشد . این احتمال از جهاتی قابل مناقشه است :
اولاً : این نظریه خلا ف قانون معجزات است ، زیرا قرار نیست که همۀ کارها با معجزه صورت پذیرد . سعادت انسان که عصر ظهور زمینه ساز آن است در این است که از راه طبیعی به کمال خود برسد .
ثانیاً : سیاق روایات در این باب به تشکیل نظامی اقتصادی عادل اشاره دارد که بشر می تواند در پرتو آن درآمد کافی و وافر داشته باشد . و این معنا با اعجاز سازگاری ندارد .
2- اینکه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترش زراعت و کشاورزی و تجارت است ، گر چه الطاف خداوند متعال نیز در توفیر این گونه نعمت ها مؤثر است .
3-اینکه توفیر مال به جهت دسترسی و سیطره بر بانک های بزرگ در عالم باشد ، به جهت آنکه بیشتر اموالی که در آنها نهفته اند ، غصبی و حرام و نامشروع است، لذا حکومت عدل جهانی آنها را به طور مساوات بین مردم تقسیم می کند .

کثرت اموال در عصر ظهور از چه راهی حاصل می شود ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته