www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در دوران ظهور ، دین و مذهب به سوی هدف اصلی هدایت می شود ، و جهت گیری و حرکت مذهبی در راه سعادت و رفاه و تعالی انسان قرار می گیرد ، و از قشری گری و سطحی نگری و تجمّل گرایی زاید – که کار مذاهب باطل یا منحرف است – دور می گردد . از این رو امام مهدی (ع) در آغاز رستاخیز خویش به پیرایش و آبادی از مظاهر تجمل گرایی ها و مصرف زدگی ها به ویژه در سازمان ها و مؤسسا ت مذهبی می پردازد . امام همۀ امکانات و نیروها را صرف هدف های اصلی مذهب می کند ؛ یعنی برپایی عدالت و رفاه عمومی و نجات انسان ها از چنگال اهریمنی ظلم و محرومیت . برای تحقق این آرمانها به ضرورت ، تزیین معابد و مساجد و ظاهر سازی های بی محتوا و تشکیلات عریض و طویل به نام مذهب ودین ممنوع می گردد وهمۀ مظاهر این گونه معابد ویران می شود و معابد به صورت ساده و بی آرایش و دور از هر گونه تزیین و تجمّل در می آید .
عمر بن جمیع از امام باقر (ع) سؤال کرد : نماز گزاردن در مساجدی که نقش و نگار دارد (آیینه کاری ، کاشی کاری و تزیینات دارد ) چگونه است ؟ امام فرمود : « أکره ذلک و لکن لا یضرّکم الیوم و لو قد قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلک » ؛ « این کار را خوش ندارم ، ودر این روزگار این موضوع ضرری برای شما ندارد ، لیکن اگر عدالت حاکم گردد خواهید دید که در این امور چگونه عمل می کند .»

در عصر ظهور وضع مساجد چگونه خواهد بود؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته