www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

کلینی و مفید با سند خود از ابو بصیر و او نیز از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود:
« إنّ القآئم (ع) ، إذا قام ردّ البیت الحرام إلی أساسه و مسجد الرسول إلی أساسه ... » ؛ «هنگامی که قائم قیام کند مسجد الحرام را به اساس خود باز می گرداند و نیز مسجد نبوی را به اساس خود باز می گرداند ... » .
پاسخ :
1- شیخ مفید این روایت را مرسلاً از ابی بصیر نقل کرده و کلینی نیز با این سند آن را نقل نموده است : « احمد بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن محمّد بن الحسین ، عن وهیب بن حفص ، عن ابی بصیر ... » و معلوم است که سند ارسال دارد ؛ زیرا راوی از محمّد بن حسین مشخص نیست .
شیخ طوسی رحمه الله نیز در کتاب « الغیبة » حدیث فوق را نقل کرده ولی در سند آن علی بین ابی حمزه بطائنی است که از سردمداران واقفی ها و از دشمنان امام رضا (ع) به حساب می آید . نتیجه اینکه : این روایت هیچ سند معتبری ندارد ، که قابل احتجاج باشد .
2-حضرت مهدی (ع) کسی است که مورد اعتماد شیعه و اهل سنّت است ، وشیعه علاوه بر اعتماد ، او را معصوم نیز می داند .او کسی است که مطابق روایات فریقین سیره ای پسندیده دارد و بعد از ظهورش زمین را پر از عدل وداد خواهد کرد . کسی که چنین اوصافی داردهرگز شک و تردیدی در عملکرد او نخواهد شد ، در صورتی که مسجد الحرام و مسجد النبی را برای مصالحی خراب کرده و به اساس آن باز گرداند .
3- بر فرض صحت روایت ممکن است که توجیه آن این باشد : از آنجا که برخی از نواحی این دو مسجد به توسط سلاطین جور به جهت ریا و دیگر اهداف و یا با مال حرام وغصبی ساخته شده است ، برای آنکه آثار ظالمین باقی نماند آنها را خراب می کند وبه جای اصلی آن باز می گرداند .
4-مطابق روایت صحیح مسلم ، پیامبر (ص) قصد داشت که کعبه را خراب کرده واز نو بنا کند ، ولی به جهت آنکه مردم تازه مسلمان بودند از اینکار صرف نظر کرد .
مسلم در صحیح خود از عبد الله بن زبیر از عایشه نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود :
« یا عائشة ! لولا أنّ قومک حدیثو عهد بشرکٍ لهدمتُ الکعبة فالزقتها بالأرض ، و جعلت لها بابین : باباً شرقیاً و باباً غربیاً وزدت فیها ستّة أذرع من الحجر ، فإنّ قریشاً اقتصرتها حیث بنت الکعبة » . حدیث دیگری نیز مسلم در همین باب نقل کرده است ، که برخی از سلاطین کعبه را خراب کرده ، و دوباره بازسازی کردند .

آیا حضرت مهدی (ع) بعد از ظهور ، مسجد الحرام و مسجد النبی ا تغییر خواهد داد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته