www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مجلسی به سندش از بشیر نبّال از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود : « هل تدری أوّل ما یبدء به القائم (ع) ؟ قلت: لا ، قال : یخرج هذین رطبین غضّین فیحرقهما … » ؛ « آیا می دانی که اولین کاری که قائم انجام می دهد چیست ؟ بشیر گفت : خیر ، حضرت فرمود : آن دو نفر را در حالی که تر و تازه هستند خارج کرده و هر دو را آتش خواهد زد … » .
پاسخ :
1-مجلسی رحمه الله این حدیث را از کتاب فضل بن شاذان به سندش از بشیر نبّال نقل کرده است. ولی توثیقی در کتب رجال برای بشیر نبّال نرسیده ، و لذا روایت از این جهت ضعیف السند بوده و قابل احتجاج نیست .
2-بر فرض صحت سند روایت ، همان گونه که اشاره شد مهم ترین کار امام مهدی (ع) اقامۀ حقّ و عدل است ، و این عمل مصداق بارز آن به حساب می آید .
3-در روایت تصریح نشده که مقصود از آن دو نفر کیست ، لذا ممکن است که مقصود برخی از خلفای بنی امّیه یا بنی عباس باشند .
4-در صورت صحت حدیث ، از آنجا که امام مهدی (ع) معصوم بوده و عمل او عین عدل و حق است باید اهل سنّت نسبت به این دو خلیفه تجدید نظر کرده و با دید دیگری به آنان نظر کنند .
5- مکانی که این دو در آن دفن شده اند حجره پیامبر (ع) به حساب می آید ، وهرگز حقّی نداشتند که در آن دفن شوند ، و از آنجا که کار حضرت اقامۀ عدل است ، لذا جسد آن دو را از آن مکان بیرون می آورد .

آیا امام زمان (ع) بعد از ظهور ، از ابوبکر وعمر انتقام خواهد گرفت ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته