www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

امام باقر (ع) در روایتی می فرماید : « … هرگاه مهدی خروج کند به امر جدید و … قیام خواهد نمود » .
در بارۀ این عنوان چند احتمال وجود دارد :
1- مقصود از «امر جدید » طلب جدید است که شامل طلب فعل و طلب ترک می شود ، یعنی مجموعه ای از احکام جدید یعنی از آنجا که حضرت به واقع حکم می کند ،لذا در حقیقت به امر جدید قیام کرده است .
2- مقصود از « امر جدید » روش و برنامۀ فکری و عقیدتی جدید با روش های نوین است که در برخی از روایات به آن اشاره شده است .
3-مقصود از « امر جدید » امارت ، خلافت وامامت باشد ، همان گونه که در آیه « اولی الأمر » به آن اشاره شده است . و از آنجا که امرت و خلافت حضرت (ع) با سایر خلافت ها متفاوت است لذا نسبت به آنها جدید به حساب می آید .

امام زمان (ع) به « امر جدید » قیام می کند یعنی چه ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته