www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در روایتی از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود : « … هرگاه قائم آل محمّد خروج کند به سنت جدید و قضاوت جدید قیام خواهد نمود » .
در اینکه مقصود حضرت از قضاوت جدید درعصر ظهور به توسط حضرت چیست دو احتمال وجود دارد :
1-مقصود ، خطوط جدید با برنامه های بسیار متنوع و پیشرفته برای بشر در عصر ظهور است .
2-مقصود داشتن اسلوب جدید در قضاوت و فصل خصومت بین مردم است ، همان گونه که در روایات به آن اشاره شده که حضرت به حکم داوود عمل خواهد نمود و در خواست بیّنه و دو شاهد عادل نمی کند .

امام زمان (ع) « یأ تی بقضاء جدید » یعنی چه ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته