www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود : « ... والله لکأ نّی أنظر إلیه بین الرکن والمقام یبایع الناس علی کتاب جدید ... » ؛ « به خدا سوگند ! گویا نظر می کنم به مهدی در بین رکن ومقام که با مردم بر کتاب جدید بیعت می کند ... » .
در این تعبیر احتمالاتی وجو دارد :
1- مقصود ، آوردن قرآن جدید باشد ، که قطعاً این احتمال ااطل است ، زیرا امت اسلامی اتفاق دارند بر اینکه در قرآن نقصان و زیادتی ایجاد نشده و نخواهد شد .
2-مقصود این باشد که حضرت (ع) ، قرآن را آن گونه که در عصر رسول خدا (ص) بوده می آورد . یعنی آن را با تقدیم و تأخیر در آیات می آورد ، این احتمال با قول به اینکه قرآن به امر رسول خدا (ص) تدوین شده سازگاری ندارد .
3-ممکن است که مراد همان قرآنی باشد که علی بن ابی طالب (ع) تدوین کرده است ، قرآنی که متنش همین قرآن موجود است ولی با بیان شأن نزول ، تفسیر برخی آیات ، ذکر ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقیّد و برخی خصوصیات دیگر، این احتمال به واقع نزدیک تر است .
امام باقر (ع) فرمود : « إذا قام قآئم آل محمّد ضرب فساطیط و یعلم الناس القرآن علی ما أنزل اللهُ عزّوجل فأصعب ما یکون علی من حفظه الیوم ، لأنّهُ یخالف فیه التألیف » ؛ « هنگامی که قآئم آل محمّد قیام کند خیمه هایی بر پا می شود و مردم قرآن را آن گونه که خداوند عزّوجلّ نازل کرده فرا می گیرند ، و این امر برای کسانی که قرآن را امروز حفظ کرده اند بسیار دشوار خواهد بود ؛ زیرا با آنچه که الفت داشته و از قرآن مأنوس بوده اند مخالفت و مغایرت دارد . »
4- ممکن است که مقصود از « کتاب جدید » معارف و مفاهیم بلند و والایی است که امام از آیات برداشت کرده و به مردم عرضه می کند ، معانی ای که برای آنان تازگی دارد و گویا کتابی با مفاهیمی جدید آورده است .

آیا امام مهدی (ع) قیام کنند به کتاب جدید است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته