www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در مورد سؤال فوق حکمت هایی را می توان بیان داشت :
1- از آنجا که مسیحیان به حضرت مسیح اعتقاد دارند واز طرفی دیگر جمعیّت زیادی را در جهان تشکیل می دهند ، لذا با مشاهدۀ حضرت مسیح و یقین پیدا کردن پاپ و کشیشها به او تسلیم او شده و با تسلیم حضرت مسیح نسبت به حضرت مهدی (ع) عموم آنان نیز تسلیم حضرت خواهند شد .
ولذا مفسّران آیۀ { وَ إن مِن أَهلِ الکِتابِ إلّا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ } ؛ « هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او – حضرت مسیح – ایمان می آورد . » را مربوط به عصر نزول حضرت مسیح از آسمان در آخر الزمان می دانند .
2- به جهت آنکه زمینۀ پیروزی حضرت مهدی 0ع) بر جهان و تسریع در آن فراهم گردد . و این از آثار حکمت اوّل است .
3- حضرت مسیح (ع) به نوبۀ خود می تواند متکفل مسئولیتی در حکومت جهانی حضرت مهدی (ع) گردد .

حکمت مشارکت حضرت مسیح در حکومت عدل جهانی چیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته