www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق برخی از روایات ، حضرت مهدی (ع) بین اهل تورات به توراتشان و بین اهل انجیل به انجیلشان و بین اهل زبور به زبورشان حکم خواهد کرد .
حال سؤال این است که اگر همۀ اهل عالم مسلمان هستند ،چرا حکم بین تمام مردم در عصر ظهور یکسان نخواهد بود ؟
ودر پاسخ سؤال اول می گوییم : کسانی که از اهل کتاب معاند نبوده و در صدد ستیز و جنگ و مقابله با حضرت و حکومت او برنیایند می توانند در ذمه اسلام و مسلمین بوده و با اعطای جزیه به زندگی خود ادامه دهند .
و در مورد سؤال دوم چند احتمال وجود دارد :
1- مقصود تطبیق این کتب در آن قسمتی است که فرمان به دخول در اسلام و ایمان به پیامبر داده است . اموری که در نسخه هایی از انجیل که حضرت مهدی (ع) یا حضرت عیسی (ع) به آنها نشان می دهند موجود است .
2- اینکه مقصود آن است که حضرت احکام این کتب را بر معتقدان به آنها که اسلام نیاورده اند ولی تحت ذمۀ اسلامنتد به اجرا خواهد گذاشت .

حضرت مهدی (ع) با یهود و نصارا چگونه رفتار خواهد کرد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته