www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

قبل از پاسخ به این سؤال دو نکته را در نظر بگیریم :
1- هدف غایی از خلقت که مطابق برخی از آیات ، عبودیت در تمام سطوح است تنها و به طور کامل در عصر ظهور حضرت تحقق می یابد .
2-اسلام به هر دو جنبۀ انسان ، یعنی مادّی و روحی او توجّه دارد . ولی اصالت را با روح او قرار داده و اگر به امکانات و رفاهیات او توجه می کند به دید اصالتی نیست .
با توجّه به این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که امام زمان (ع) هم از تکنیک روز استفاده می کند و هم در گسترش آن می کوشد ولی به مقدار ضرورت و در راستای اهداف خلقت بشر که همان پیاده شدن عبودیت مطلقه در تمام زندگی بشر است .

آیا امام زمان (ع) بعد از ظهور ، تکنولوژی کنونی را گسترش می دهد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته