www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دانشمندان اسلامی به تبع روایات ، علامات ظهور را بر دو قسم بعید و قریب تقسیم کرده اند. این تقسیم به لحاظ فاصلۀ زمانی بین وقوع علامت و تحقق روز موعود است . علامات بعید و دور علاماتی هستند که قبل از ظهور در فاصلۀ زمانی طولانی تحقق می یابد . این نوع علامات بسیارند ، و اکثر آنها در خارج تحقق پیدا کرده است . ولی علامت های قریب و نزدیک ، هر علامتی است که متصل به عصر ظهور بوده و دلالت بر قرب ظهور دارد .و انی نوع علامت ها را به « علامات عصر ظهور » می شناسیم .
از علامات قریب که در عصر و سال ظهور به وقوع می پیوندند ، می توان به فرو رفتن عدّه ای در سرزمین بیدا ، صیحۀ آسمانی ، قتل نفس زکیه و ... اشاره کرد .

چه علاما تی در عصر ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته