www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

آری مطابق برخی از روایات ، امام را تنها امام باید غسل دهد ، از جمله امام رضا 0ع) فرمود : « إنّ الإمام لا یغسُلهُ إلّا الإمام » ؛ « امام را جز امام غسل نمی دهد . »
بنابراین ، قدر مسلّم آن است که یکی از امامان معصوم باید حضرت مهدی (ع) را بعد از رحلت غسل دهد . امّا کدام یک از آن بزرگواران مراسم تغسیل و خاک سپاری را انجام می دهد ؟
از روایات استفاده می شود که امام حسین (ع) بعد از رجعت ، عهده دار این امر خواهد شد .
از امام صادق (ع) نقل شد ه که فرمود: «... جآء الحجّة الموت فیکون الذی یلی غسله و کفنه و حنوطه و إیلاجه حفرته الحسین و لا یلی الوصیّ إلّا الوصیّ » ؛ « ... مرگ حجت فرا می رسد پس متولّی غسل و کفن و حنوط ودفن او امام حسین (ع) است و کسی به جز وصی متولّی امور وصی نمی شود . »
و نیز مطابق روایتی دیگر فرمود : « فإذا استقرّت المعرفة فی قلوب المؤمنین أنّه الحسین (ع) ، جآء الحجّة الموت فیکون الذی یغسله و یکفنه و یحنطه و یلحده فی حفرته الحسین بین علی (ع) ولا یلی الوصیَ إلّا الوصیّ » ؛ « ... چون معرفت و ایمان به امام حسین (ع) در دل های مؤمنین استقرار یافت ، مرگ حضرت حجّت فرا می رسد ، پس امام حسین (ع) متولّی غسل و کفن و حنوط و دفن ایشان خواهد شد ، و هرگز غیر از وصیّ ، وصیّ را تجهیز و آماده برای خاک سپاری نمی کند . »

اگر باید امام را امام دیگر غسل دهد ، حضرت را چه کسی غسل خواهد داد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته