www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی از بزرگان برای اثبات ضرورت رجعت به ادله ای عقلی تمسک کرده اند . اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم :
دلیل اول : قسر دائم یا اکثری محال است .
تقریر دلیل :
الف. روح و نفس ناطقه ، علاقۀ تام به بدن عنصری دارد و لذا هرگاه بعد از مرگ توجه آن به بدن طبیعی به نحو کامل حاصل شود ، زندگی جدید ممکن است .
ب. هر حقیقت ، خاصیّت و اثری دارد ، لذا پیامبر و امام دارای قوۀ تکمیل و تعلیم نسبت به جمیع بشر است تا روز قیامت . ج. در حکمت به اثبات رسیده که قسر دائمی یا اکثری محال است ، یعنی هر طبیعت و حقیقتی ، محال است که در هیچ وقت یا در اکثر اوقات از خاصیتش محروم گردد .
نتیجه اینکه رجوع پیامبر و امامان (ع) به دنیا از آنجا که در زمان حیاتشان نسبت به تعلیم عموم بشر به فعلیت نرسیده ، ضروری است .
دلیل دوم : ضرورت تداوم راه مصلحان
تقریر دلیل :
الف . هر شخص انقلابی که در صدد بر پایی نهضتی بزرگ در سطح جامعه است ، احتیاج به جانشینی دارد که اصول ترسیم شدۀ از ناحیه او را تبیین و تطبیق نمایند ، و لذا بعد از پیامبر (ص) دوازده امام (ع) منصوب شدند .
ب. مطابق روایات شیعه و سنّی امامان بعد از پیامبر (ص) تا روز قیامت دوازده نفرند .
ج . امام دوازدهم ، حضرت مهدی (ع) ، بزرگترین قیام کنندۀ جهانی است ، که با هدف برپایی حکومت عدل توحیدی در سطح جهان قیام خواهد نمود .
د. اینگونه قیام ، نیاز به آمدن اشخاصی بعد از او دارد که ادامه دهندۀ راه او در زمینۀ تبیین و تطبیق معنویات و اصول نهضت او باشند که همانند او از مقام عصمت برخوردارند.
نتیجه : ضرورت رجعت اهل بیت علیهم السلام .
دلیل سوّم : فطری بودن رجعت
تقریر دلیل :
الف . ضرورت حکومت عدل عالمی ، فطری بشر است .
ب. عمر حضرت بعد از ظهور عادی خواهد بود ، زیرا اصل در عدم اعجاز است .
د. باید کسانی باشند مثل خود حضرت که ادامه دهنده راه او هستند .
نتیجه : ضرورت رجعت .
غیر از این ادلّۀ عقلی ، جها ت دیگری وجود دارد که اعتقد به رجعت را ضروری می سازد:
1- وجود روایات فراوان در موضوع رجعت .
2- رجعت ، با مسألۀ امامت گره خورده و اشاره به مظلومیّت اهل بیت (ع) دارد .
3- رجعت ، زمینه ساز اعتقد به معاد است و اعتقاد مردم را به قیامت کبراهموار می سازد.
4- عقیدۀ به رجعت ، اثر تربیتی در جامعه دارد ، زیرا از آنجا که عصر ظهور به مانند روی زمین است که در آن انسان های بسیار خوب و بسیار بد رجعت می کنند ، لذا این عقیده مشوّق انسان بر کار خوب است تا به این فضیلت یعنی زندگی در بهشت زمین در عصر ظهور با رجعت نایل آید .

آیا دلیل عقلی بر ضرورت رجعت وجود دارد ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته