montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در باب فضيلت اين سوره رواياتى آمده است. پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هركس سوره كهف را بخواند تا هشت روز از هرگونه فتنه اى محفوظ مى ماند، و اگر دجال در آن هشت روز خروج كند، خداوند او را از فتنه دجال مصون مى گرداند. [1] و در حديث ديگرى از آن حضرت آمده كه: هركس ده آيه از سوره کهف را از حفظ بخواند، فتنه دجال به او ضررى نخواهد رساند و هر كه تمام سوره را بخواند، داخل بهشت مى شود[2] و در خبر ديگرى از آن حضرت آمده كه فرمود: شما را دلالت نكنم بر سوره اى كه هنگام نزولش هفتاد هزار فرشته آن را مشايعت كردند كه عظمت آن ها بين آسمان وزمين را پركرده بود گفتند: چرا؟ فرمود: سوره اصحاب كهف هركس روز جمعه آن را بخواند، خداوند تا جمعه ديگر به اضافه سه روز او را مى آمرزد، و نورى بخشيده مى شودكه تا آسمان مى رسد واز فتنه دجال محفوظ خواهد ماند[3]
[1]مجمع البيان، ج6، ص 447.

[2]همان.

[3]همان


سور ه كهف


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته