montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ویژگی حضرت مهدی ارواحناله الفداء
در دنیای هزار رنگ امروز که همه مردم در هر نقطه از جهان به انحا مختلف درگیر مسایل و مشکلاتی و از جمله روزمرگی های طاقت فرسا شده اند و نجات خود را تنها در گرو حضور و ظهور یک منجی می دانند؛ لازم است که تعریفی درست از موعود جهانیان به آنها ارائه شود. تعریفی که جامع و کامل باشد و موجبات تحریف را فراهم نکند. مسأله شناخت موعود در جهان امروز آنقدر مهم و اساسی است که لازم مدت زمان زیادی را صرف مطالعه و بررسی آن قرار داد چون امروزه و در عصر تکنولوژی که ارتباط انسان ها با هم بسیار زیاد و نزدیک تر از قبل و وسایل ارتباط جمعی گسترده تر شده است، فرصتی مناسب برای سودجویان فراهم شده که موعود مورد نظر خود را به ذهن مردم القا کنند. موعودی که گاهاً نه تنها نجات بخش نیست بلکه بسیاری از خرابی ها و ویرانی را به بار می آورد. پس لازم و ضروری است تا با کمک و توسل به متقن ترین منبع موعود واقعی را بشناسیم تا با هر ندایی و با هر نشانه ی کوچکی منتظر منجی خیالی و ساختگی فریب کاران نشویم و به هر ندای پوچ و بی اساسی لبیک نگوییم. و چه منبعی مطمئن تر از قرآن کریم، که هم از هر تحریفی در امان مانده و هم کلامی رسا و شیوا دارد و با خیالی آسوده می توان به آن متوسل شد. در قسمت دوم از مباحت آیات مهدوی، به معرفی آیاتی می پردازیم که ویژگی های حضرت مهدی (عج) را بیان می کند.
سوره حمد آیه 4
سوره بقره آیه 27
سوره بقره آیه 30
سوره بقره آیه 115
سوره بقره آیه 124
سوره نساء آیه 58
سوره نساء آیه 69
سوره اعراف 187
سوره انفال آیه 12
سوره توبه آیه 36
سوره هود آیه 80
سوره هود آیه 86
سوره یوسف آیه 58
سوره اسراء آیه 33
سوره مریم آیه75
سوره طه آیه 115
سوره طه آیه 135
سوره حج آیه 39
سوره حج آیه 45
سوره حج آیه 65
سوره نور آیه 35
سوره فرقان آیه 11
سوره نمل آیه 62
سوره قصص آیه 88
سوره لقمان آیه 20
سوره احزاب آیه33
سوره عنکبوت آیه 10
سوره عنکبوت آیه 14
سوره فصلت آیه 53
سوره زمر آیه 56
سوره زمر آیه 69
سوره شوری آیه 17و18
سوره شوری آیه 24
سوره شوری آیه 41
سوره شوری آیه 45
سوره زخرف آیه 66
سوره زخرف آیه 85
سوره محمد آیه 18
سوره قمر آیه 1
سوره الرحمن آیه27
سوره حدید آیه28
سوره تغابن آیه8
سوره مدثر آیه 4
سوره مدثر آیه 31
سوره بروج آیه 1
سوره لیل آیه 2-1
سوره لیل آیه 14
سوره شمس آیه 4-1
سوره فجر آیه 4-1

آیات مهدوی- بخش دوم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته