montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

شناخت و معرفت حضرت مهدی
یکی از وظایف مسلمانان در هر دوره و زمانی، بعد از شناخت و بندگی خداوند متعال، شناخت ولی و امام زمان خود است. هر مسلمانی موظف است امام زمان خود را بشناسد و تحت امر و سرپرستی وی باشد. مسأله معرفت تا آنجا اهمیت دارد که گفته می شود عبادات بنده پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه شناخت کاملی نسبت به امام خود داشته باشد. حضرت علی می فرمایند به بهشت وارد نمی شود کسی که امام خود را نشناسد و بنابراین این معرفت به امام است که راه بهشت و جهنم را مشخص می کند. برای مثال می توان به قاتلان امام حسین اشاره کرد که هر چند همه مسلمان بودند و واجبات و مستحبات خود را انجام می دادند اما به دلیل اینکه امام خود را نشناختند و از دیگری پیروی کردند شقی ترین افراد در تمام دوره ها شدند و سزاوار آتش دوزخ. پس ضروری است ما نیز برای شناخت امام خود تلاش کنیم، به خصوص که اماممان غایب است و همین غیبت شرایط مساعدی برای سودجویان و فتنه گران فراهم می کند و تنها راه محفوظ ماندن از وسوسه های آنها شناخت صحیح و کامل ایشان با کمک منابعی موثق همچون قرآن کریم است. در ادامه نام سوره و شماره آیاتی که در قرآن کریم به معرفت امام اشاره می کند، آمده است:
سوره حمد آیه 7
سوره بقره آیه 196
سوره بقره آیه 256
سوره بقره آیه 269
سوره نساء آیه 59
سوره اعراف آیه 53
سوره شعراء آیه 227
سوره شوری آیه 19 و 20
سوره شوری آیه 23
آیات مهدوی-بخش سوم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته