montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

غیبت
غیبت حضرت مهدی از جمله مباحث بسیار مهم در زمینه مهدویت است که به انحا مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. خداوند در قرآن کریم و در آیاتی که طبق نظر مفسران درباره غیبت امام زمان هستند، ضمن اشاره به امر غیبت، پاداش کسانی که بر غیبت صبر می کنند، وظایف مسلمانان در عصر غیبت، شرایط و ضروریات عصر غیبت و . . . را بیان می کند. در ادامه آیاتی که به این موضوع می پردازند آمده است:
سوره بقره آیه 3
سوره بقره آیه 156
سوره بقره آیه 157
سوره آل عمران آیه 140
سوره مائده آیه 44
سوره مائده آیه 101
سوره یونس آیه48
سوره یوسف آیه 110
سوره عنکبوت آیه2
سوره فتح آیه 25
سوره ملک آیه 30
سوره حدید آیه 16
سوره تکویر آیه 15 و 16
سوره انشقاق آیه 19
آیات مهدوی- بخش چهارم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته