montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

به قدرت رسيدن مسيحيت سياسى و اصولگرا در آمریکا در 25 سال آخر قرن بيستم، با حوادثى جهانى همراه گرديد كه شامل احياى اصولگرايى در سه دين آسمانى اسلام، يهوديت و مسيحيت بود اما مى توان ويژگى هاى خاصى براى جنبش مسيحيت سياسى و اصولگراى آمریکا در نظرگرفت كه عبارتند از:

1- مسيحيت سياسى و اصولگرا در آمریکا جنبشى پس لائيك بود كه در جامعه اى پس لائيك ظهور كرد. جامعه اى كه لامذهبى را از دو قرن پيش مى شناخته و از يك قرن قبل در تمام زمينه هاى اجتماعى، چه در فضاى قانونى و سياسى و چه در ساير فضاها، با آن آشنا بوده و در آن ريشه دوانده بود. برعكس جوامع اسلامى كه وقتى پديده لامذهبى در اين جوامع ظهور كرد، فقط نخبگان غربزده آن را در بر مى گرفت يك مسلمان وظايف فردى و اصطلاحات قرآنى را مى خواند، آن ها را مى شناسد يا به راحتى آن ها را به ياد مى آورد و در آن مسير گام بر مى دارد، چون مرجع كنونى و حال حاضر مذهبى آن است، در حالى كه يك آمریکايى چون لامذهبى بر او تأثير گذاشته است، نياز به اين دارد كه وظايف فردى و اصطلاحات كتاب مقدس را دوباره از نو بخواند و فراگيرد و سرانجام اين كه احياى مذهبى در آمریكا غسل تعميد دوباره از پايين تأثير بر جامعه يا از بالا تلاش جهت تغيير نظام بود .

2- جنبش مسيحيت سياسى و اصولگرا در آمریکا برعكس جوامع اسلامى در جامعه اى دمكراتيك زاده شد، به همين دليل مقيد و محدود به فرهنگ و آداب و رسومى دمكراتيك است به همين دليل به خشونت و زور روى نمى آورد، مگر به وسيله گروه هاى بى اهميت و خرده پا، همچنين در معرض قلع و قمع و سركوب به سان جوامع اسلامى قرار نمى گيرد، مگر در موارد خاصى؟ مانند خودكشى . همچنين به قدرت رسيدن مسيحيت سياسى و اصولگرا آمریکا در جامعه اى دمكراتيك، آن را به سوى مبارزات سياسى به عنوان قدرت رأى دهنده مولر و حاكميت بر شوراهاى مدارس و شهرها در بسيارى از ايالت ها سوق داد و باعث شد تا نمايندگانى در كنگره و ميان استانداران ايالت ها داشته باشد.

غير از آن، راست مسيحى، در چارچوب سعى و تلاش خويش جهت تعميد از بالا اقدام به ارائه كانديداى خويش جهت حضور در انتخابات اوليه حزب جمهورى خواه در سال 1988 نمود و او كسى نبود جز پاپ رابرتسون. اين تلاش در كانديداتورى اوليه جهت شركت در انتخابات رياست جمهورى سال 2000 به وسيله معرفى گرى پوير كه در جنگ انتخاب كانديداهاى حزب جمهورى خواه پيروز شده بود، تكرار شد.

3- جنبش مسيحيت سياسى و اصولگراى آمریکا، در جامعه اى پسا مدرنيسم و پسا صنعتى ظهور نمود؟ به همين دليل توانايى خارق العاده اى داشت كه از زبان و تكنولوژى بسيار پيشرفته براى نشر رسالت خويش استفاده كند. اين مسئله در ابداع كليساهاى تلويزيونى و استفاده از اينترنت و پست الكترونيك جهت تأسيس شبكه هاى ارتباطى با ياران و پيروان خويش و حتى مردم عادى، طى حملات انتخابى يا جمع آورى كمك ها با فشار بر اداره رياست جمهورى و كنگره نمود پیدا مى كند .

4- در جامعه سرمايه دارى كه بر اساس اصول آزادى و رقابت استوار است، نشو و نما يافت .

به همين دليل ملاحظه مى كنيم، بر اساس منطق بازار فعاليت مى كند. به اندازه اى كه مى توان گفت به خاطر نبود دين رسمى براى دولت و يا كليساى ملى، بازار آمریکايى دين وجود دارد كه در آن شبكه هاى مذهبى تلويزيونى كليساهاى مرئى يا تصويرى و دانشگاه هاى الهيات و سازمان هاى بشارت دهنده و دستگاه هاى چاپ كاغذى و الكترونيكى مسيحى با هم در رقابت هستند.
5- جنبش مسيحيت سياسى و اصولگرى آمریکا بسان جنبش اسلامى شرايط اجتماعى را به مبارزه فرا مى خواند. جنبش اسلامى به مبارزه با بدبختى و فقر مادى و اجتماعى مى پردازد . در حالى كه نوع آمریکايى آن به مبارزه يا بدبختى هاى اجتماعى در جامعه اى مادى و آزاد، با وعده، به درمان اجتماعى از خداى واعظان تلويريونى و دانشگاه هاى الهيات و درمان هاى سحرآميز و التزام به قوانين خشك اخلاقى مى پردازد. قوانينى كه سقط جنين را منع و هم جنس بازى را تحريم كرده و روابط جنسى را محدود به ازدواج مى كند و كودكانى بر اساس اصول اخلاقى مسيحيت تربيت مى كند و آن ها را از ارتكاب خلاف موارد فوق يا پورنوگرافى بر حذر مى دارد.

بى شك هركس كه به سياست داخلى و سياست خارجى امريكا توجه دارد، مى بايست بداند كه مسيحيت آمريکايى از زمان پاى گذاشتن مهاجران پروتستانى پورتانى اوليه بر سواحل آمریكا، صبغه اى يهودى يافت و با اولين بيدارى و آگاهى بزرگ مذهبى در قرن نوزدهم تبديل به مسيحيتى يهودى شد و از آن تاريخ، مسيحيت صهيونيسم از آن نشأت گرفت و نشو و نما يافت.


مسيحيت سياسى آمريكا


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته